24-09-2017 12:25:02
24-09-2017 12:27:00
2,327
Kingdom of Denmark : Provisional Driver's License (Exchange) 2016

Midlertidigt Kørekort, on the license number box, it was noted as Ombytning (Exchange).

Issued by Høje-Taastrup Kommune and valid for 3 months. Technically, it should have been expired on 7 May 2017.

Only valid for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

REVERSE
 
1. Ved gyldighedstidens udløb må De selv rette henvendelse til kommunen med henblik på evt. fornyelse.

2. Hvis De fører motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, efter gyldighedstidens udløb, kan De straffes efter færdselslovens § 117d, jf. § 56, stk. 1.

3. Det midlertidige kørekort er kun gyldigt i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.