Passport from Bosnia & Herzegovina Series I
SERIES I

Issued during the war with coat-of-arms of Republic of Bosnia and Herzegovina.

The coat of arms of the Republic of Bosnia and Herzegovina was similar to that of the Kotromanić dynasty. It had a blue background divided by a white line. The diagonal white line is actually supposed to symbolize the sword of Tvrtko and his might as a ruler. The coat of arms was designed in a hurry, right at the beginning of the Bosnian War, which lasted for three years.
 
 
Republic of Bosnia and Herzegovina
Republika Bosna i Hercegovina
Република Босна и Херцеговина
 

The passport contains 32 pages.
 
PAGE DESCRIPTION
  Front Cover
  Interior of Front Cover - Biodata (Laminated)
1 Country's name, coat-of-arms, document type and document number.
2 Family members up to 8 persons
3 Family members photo per page 2, up to 4 photos.
4 Family members photo per page 2, up to 4 photos.
5 Passport's extension of validity / renewal
6 - 30 Visas
31 - 32 Official note regarding passport holder.
  Interior of Back Cover - Notes.

Passport number prefixed with BH and followed by 6 digits. The numbers are needle-perforated from page 1 to page 31.

Country code as well as Nationality were written as BIH.

NOTES
 
1. Državljanin RBiH, za vrijeme boravka u inostranstvu, može se za savjet, pravnu pomoć i drugu zaštitu obratiti diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

2. Zabranjeno je dati svoj pasoš na poslugu drugom ili se poslužiti tudjim pasošem kao svojim.

3. Državljanin RBiH dužan je brižljivo čuvati svoj pasoš od kradje ili oštećenja. Nije dopušteno nikakvo mijenjanje ili ispravljanje podataka u pasošu ili mijenjanje fotografije.

4. Osoba koja ostane bez pasoša za vrijeme boravka u inostranstvu, gubitak pasoša prijaviće najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Bosne i Hercegovine u inostranstvu, a nakon povratka u zemlju organu koji je izdao ili drugom nadležnom organu u mjestu prebivališta. Osoba koja je izgubila pasoš u zemlji dužna je bez odgode prijaviti gubitak organu koji ga je izdao ili drugom nadležnom organu u mjestu prebivališta.

5. Tko nadje ovaj pasoš dužan je predati ga osobi na čije ime glasi, radniku milicije, stanici milicije, organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove ili mjesnom uredu.

6. Državljanin RBiH koji otputuje u inostranstvo u namjeri da tamo boravi duže od godine dana o tome treba da obavijesti najbliže diplomatsko ili konzularno predstavnoštvo Republike Bosne i Hercegovine.

CURATED COLLECTION
 
CUID DATE DESCRIPTION REMARKS
MP-189
2016-176
08/11/1993
08/11/1995
Republic of Bosnia and Herzegovina : Passport Series I (Large Coat-of-Arms) 1993-1995 With MRZ
5 visas from Germany
MP-76 1993
1995
Large Coat-of-Arms With MRZ
MP-82 1995
1997
Small Coat-of-Arms Without MRZ