06-05-2017 02:53:25
06-05-2017 04:45:04
5,233
Irish Republic : Travel Permit Card for Travel Between Great Britain, Northern Ireland and Eire (1946 — 1951)

INTRODUCTION

This travel permit card (booklet) was issued to Mrs. Mary Barret in 1946 by Passport Branch of Dublin. It has two Irish revenue stamps.

Border controls were imposed on the northern side of the border in July 1940. The Northern Ireland government passed legislation requiring anyone in Northern Ireland, aged 14 and over, to hold an approved identity document.

Before this, the was an agreement that provided UK law to deem Irish Free State to be part of the UK for the purposes of immigration law. It was fully implemented in 1925 as in itself established a Common Travel Area (CTA). However, it was suspended on the outbreak of war in 1939 and travel restrictions were introduced between the islands of Great Britain and Ireland. Travel restrictions also applied to people travelling from Northern Ireland to elsewhere in the UK.

The immigration controls between the islands of Ireland and Great Britain lasted until 1952.

IMMIGRATION STAMPINGS & VISAS

Permit for employment from United Kingdom.

GEOGRAPHICAL VALIDITY

Only for travel between Republic of Ireland and United Kingdom.

PHYSICAL DESCRIPTION
 
Page Description
Front Cover Document's Name
CÁRTA CEAD TAISTIL
TRAVEL PERMIT CARD


Coat-of-Arms
Front Cover - Interior Side Warning
Page 1 Document's Number
Passport Holder's Information
Nationality
Issuing Office
Document Validity
Page 2 Endorsements
Page 3 Passport Holder's Photo
Passport Holder's Signature
Children
Page 4 & 20 Visas
Back Cover - Interior Side / Endpaper Notice

EMPLOYMENT PERMIT CONDITIONS

Glued on page seven, immigration conditions, issued on 19 June 1946 along with the employer's name and address in the United Kingdom.
 
(i) he enters forthwith the employment specified in the visa endorsed hereon and does not change his employment without the permission of the Ministry of Labour and National Service;

(ii) (a) he forthwith registers his place of employment and his address with the police of the police district in which the place of employment is situated and furnishes a photograph of himself to the police;
(b) he reports at once any change of place of employment to the police of the police district in which each place of employment is situated;
(c) he reports at once any change of address to the police of the police district in which his current place of employment is situated;

(iii) he does not remain in Great Britain for more than six months from the date, hereof unless he obtains permission to prolong his stay from the Chief Constable of the district in which his current place of employment is situated; 

(iv) he leaves Great Britain at any time when required to do so by the Secretary of State.


WARNING

Printed in English and Gaelic.
 
WARNING.

1. This Travel Permit Carded does not entitle the holder to enter Great Britain from Ireland unless (i) it bears a British visa endorsed thereon for entry into Great Britain, or (ii) the holder is resident in Great Britain and is returning to Great Britain after a visit to Ireland, provided that the visit does not exceed the period endorsed on the Travel Permit Card by the British Immigration Officer at the port of departure in Great Britain.

2. Application for a British visa should be made to :—
 
THE BRITISH PERMIT OFFICE,
30, Merrion Square,
Dublin.

3. This Travel Permit Card does not require a visa for entry into Northern Ireland.

4. Persons travelling by sea between Great Britain and Ireland should ascertain from the appropriate Railway or Shipping Company whether a sailing ticket is necessary to secure accommodation on the boat at the time they propose to travel. If it is necessary, they should obtain a sailing ticket before commencing their journey
 
In Irish,
 
FOLÁIREAMH.

1. Ní thugann an Cárta Cead Taistil seo teideal don tsealbhóir dul isteach sa Bhreatain Mhóir ó Éirinn (i) gan visa Breataineach a bheith formhuinithe air chun dul Éteach sa Bhreatain Mhóir, nó (ii) mura sa Bhreatain Mhóir a chomhnaíos an sealbhóiragus go bhfuil sé ag filleadh ar an mBreatain Mhóir tar éis dó bheith ar cuaird in Éirinn agus nach sia an Chuaird ná an tréimhse d'fhormhuinigh an tOiíigeach Inimirce Breataineach ar an gCárta Cead Taistil ag an bport imeachta sa Bhreatain Mhóir.

2. Ba chóir visa Breataineach d’iarraidh ar :—
 
AN CHEAD-OIFIG BHREATAINEACH,
30, Cearnóg Muirbhthean,
Baile Átha Cliath.

3. Ní theastaíonn vísa ón gCárta Cead Taistil seo chun dul isteach i dTuaisceart Éireann.

4. Ba chóir do dhaoine bheas ar tí taisteal de mhuir idir an Bhreatain Mhór agus Éire a fháil amach ón gCuideachtain Iarnróid nó ón gCuideachtain Loingseoireachta iomchuibhe an gá dhóibh ticéad loinge d’fháil chun a' áirithiú go mbeidh slí dóibh ar an loing ag an am bheas beartaithe acu taisteal. Más gá, ba chóir dóibh ticéad loinge d’fháil sara dtosnaídff ar a dturas.

NOTES & REGULATIONS

Printed in English and Gaelic.
 
NOTICE.

This Travel Permit Card is a valuable document and should not be allowed to pass into the possession of any person other than the holder. Any alteration or mutilation will render it invalid. lf it is lost or destroyed, the tact should be immediately reported to the Department of External Affairs, Dublin.

Travel Permit Cards are now ordinarily issued with an initial validity of five years; Travel Permit Cards issued up to the 28th February, 1946, were ordinarily given an initial validity of 12 months only and were renewable at a fee of 2/- for each year, of renewal. All Travel Permit Cards, irrespective of the date of their issue and irrespective of whether they have previously been renewed, may now be renewed for a further period of 5 years from the date of renewal, on payment of a single fee of 2/-.

To have Travel Permit Cards renewed, applicants resident in

(i) the Twenty-Six Counties should apply in person at the Gárda Síochána Station nearest their residence (or, if they reside in the Dublin Metropolitan Area, at the Gárda Station at 1, Palace Street, Dublin);

(ii) Northern Ireland should write to the Passport Office (Department of External Affairs), 78, St. Stephen’s Green, Dublin, for the appropriate application form; and

(iii) Great Britain should write to the Passport and Permit Office (Office of the High Commissioner for Ireland), 10, Charles II St., London, S.W.1, for the appropriate application form.

Applicants in Northern Ireland or in Great Britain should not forward either their Travel Permit Cards or the fees for renewal until they receive and complete the appropriate application form.

In Irish,
 
FOGRA.

Scríbhinn luachmhar an cárta Oaad Taistil seo agus ni cóir ligean dá teacht i seilbh dhuine ar bith eile seachas an sealbhóir. Ouiriidh aon athrú nó ciorrhhadh a déanfar air ó bhail é. Má'cailltear nó ma milltear é, ba chóir sin a chur in iúl láithreach don Roinn Ghnóthaí Eachtracha i mBaile Átha Cliath.

Cúig bliana bailíochta do bheirtear de ghnáth anois do Chártaí Cead Taistil nuair tugtar amach iad; ní tugtaí (le ghnáth ach 12 mhí bailiochta ar dtúis do Chártai Cead Taistil a tugadh amach suas go dtí an 28ú Feabhra, 1946, agus d'ihéadfaí iad d’athnuachain ach táille 2/- d’íoc in aghaidh gach bliana athnuachana. Is féidir anois gach Cárta Cead Taistil, is cuma cad é an dáta ar ar tugadh amach é agus is cuma athnuachan a bheith déanta air, d’athnuachan go ceann cúig bliana eile ó dháta a athnuachana, ar tháille amháin, 2/- d’íoc.

Chun Cártaí Cead Taistil d’athnuachain, ba chóir d’iarrthóirí chomhnaíos

(i) sna Sé Contae Fichead iarratas a dhéanamh iad féin ag an Stáisiún Gárda Síochána is gaire dá _n-áit chomhnai (nó, má Chomhnaíd i gCeanntar Príomhchathrach Átha Cliath, ag an Stáisiún Gárda ag r, Sráid an Pháláis, Baile Átha Cliath);

(ii) i dTuaisceart Éireann scríobhadh go dtí Oifig na bPas (Roinn Gnóthaí Eachtracha), 78, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, ag iarraidh na foirme iomchuibhe iarratais; agus

(iii) sa Bhreatain Mhóir scríobhadh go dtí an Oifig Phas agus Cead (Oifig Ionadaí na hÉireann), IO, Charles Il St., London, S.W.I, ag iarraidh na foirme iomchuibhe iarratais.

Ní ceart d’iarrthóirí i dTuaisceart Éireann ná sa Bhreatain Mhóir a gCártaí Cead Taistil ná na táillí i gcóir athnuachana a chur chun bealaigh go bhfaighid agus go gcomhlánaid na foirmeacha iomchuibhe.

At the bottom, probably printer's code,
 
Wt: 5630. G40. C12795. 47,250. 4/46. C.&Co. (G487.) GSp.