18-12-2016 00:11:32
4,765
Malaysia : Border Pass for Thailand (2013)

Issued for RM10.00

FRONT SIDE
 
Pas ini dikeluarkan kepada ... beralamat ... *bukan peranakan/peranakan rakyat Malaysia/Penduduk Tetap keturunan Thai yang tinggal selama ... tahun di alamat di atas. Pas ini membenarkan pemegang dan nama-nama tercatat di bawah membuat perjalanan ke Thailand sejauh tidak melebihi 25 kilometer dari sempadan dan Malaysia/Thailand (Singgora, Haadyai dan suatu garisan ke barat daripada Haadyai ke Pantai Barat) selama ENAM BULAN dari tarikh dikeluarkan

This Pass is issued to ... of in the District of ... who is a * non natural/natural born Malaysian/ Thai Subject and has resided for ... years at the above mentioned address. The Pass authorises the said bearer mentioned below to travel into Thailand as far as a point not further than 25 kilometers from the frontier of Malaysia/Thailand Border (Singgora, Haadyai and line drawn due West from Haadyai to the West Coast) for a period of SIX MONTH from the date hereof.

BACK SIDE
 
MUSTAHAK

1. Surat-surat Kebenaran Melalui Sempadan dan dikeluarkan mengikut Syarat-syarat Perjanjian berkenaan dengan Surat Kebenaran Melalui Sempadan (BORDER PASS AGREEMENT) kepada rakyat Persekutuan yang telah duduk tetap sekurang-sekurangnya tiga tahun lamanya di dalam Negeri Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis.

2. Sesiapa yang memberikan keterangan palsu boleh dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM10,000.00 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 12 Akta Pasport 1966.

3. Sesiapa yang hendak keluar/masuk ke Malaysia melalui Sempadan Thailand adalah diberi amaran bahawa ia hendaklah keluar/masuk mengikut jalan-jalan yang dibenarkan oleh Kerajaan sahaja. Adalah menjadi satu kesalahan bagi sesiapa keluar/masuk melalui tempat yang lain daripada yang dibenarkan dan ianya boleh dikenakan hukuman denda/penjara mengikut Akta Imigresen 1959/63.

4. Pemohon bersama isteri dan anak-anaknya jika nama mereka tercatat dalam Pas Sempadan ini dikehendaki HADIR DI PEJABAT IMIGRESEN DAN MENYERAHKANNYA SENDIRI BERSAMA-SAMA DENGAN DUA KEPING GAMBAR.