17-01-2017 15:36:13
18-01-2017 04:55:01
5,762
New Zealand : International Passport (1998 — 2008)

Issued by London Passport Office to a New Zealander.

No sign of usage.

BIODATA PAGE

The template was written in English and French.

In December 2000, French was removed from the biodata page of the New Zealand passport and replaced with Māori - this change was brought about by the Department of Internal Affairs to reflect the status of Te Reo Māori as an official language of New Zealand and to give "New Zealanders travelling abroad a passport that more accurately reflects their national identity".

OPTICAL PASSPORT

In 1992, the Department of Internal Affairs started issuing machine-readable passports in New Zealand, whilst New Zealand overseas posts continued to issue manual passports. In February 1997, the New Zealand High Commission in London began issuing machine readable passports.

In 2001, the Department of Internal Affairs took over responsibility for the London Passport Office from the Ministry of Foreign Affairs and Trade.

REQUEST PAGE

In English and Māori.
 
The Governor-General in the Realm of New Zealand requests in the Name of Her Majesty The Queen all whom it may concern to allow the holder to pass without delay or hindrance and in case of need to give all lawful assistance and protection.

He tono tēnei nā te Kāwana-Tianara O te Whenua o Aotearoa i raro i te Ingoa o Kuini Erihāpeti ki te hunga e tika ana kia kaua e akutōtia, e whakakōpekatia te tangata mau i te uruwhenua nei i ana haere, ā, i te wā e hiahiatia ai me āwhina, me manaaki.

NOTES & INFORMATION

In English
 
Important Information

1. This passport is the property ofthe New Zealand Government. Any unauthorised alterations or additions made to it will invalidate the document.

2. This passport must be signed on page 1 except where the holder is unable to do so. Children under the age often years are not required to sign.

3. This passport may be used only by the person in whose name it is issue.

4. New Zealand passports have a maximum life of ten years. Thereafter a new passport is required.

5. New Zealand passports are issued in New Zealand by the Department ofInternal Affairs/Te Tari Taiwhenua and overseas by New Zealand diplomatic and consular posts (embassies, high commissions and consulates).

6. This passport is a valuable document and should be safeguarded. If lost or stolen the circumstances should be reported to the nearest police station, and to a New Zealand overseas post or the Department of Internal Affairs/Te Tari Taiwhenua.

7. This passport is valid for all countries. It is the responsibility of the bearer to obtain any necessary visas and to comply with the immigration regulations of other countries.

8. Not all children born abroad to New Zealand parents are automatically New Zealand citizens with a right to a New Zealand passport. Enquiries should be made at the nearest overseas post or the Department of Internal Affairs/Te Tari Taiwhenua. To retain New Zealand citizenship persons born abroad on or after January 1978 who are New Zealan citizens must have their births registered in terms of the Citizenship Act 1977 before they reach the age of 22 years.
 
This passport contains 48 pages.

In Māori
 
Kupu Whakataki

1. Ko tēnei uruwhenua nā te Kāwanatanga O Aotearoa. Ka riro mā ngā whakarerekētanga, whakatikatika rānei kāore i whakamanatia e manakore ai tēnei pukapuka.

2. Me haina re whārangi tuatahi o te uruwhenua nei hāunga ia te hunga kāore e taea e rātou ake. Ko ngā tamariki o raro iho i te tekau tau kāore e whakamahia kia haina.

3. Ko tēnei uruwhenua e taea noa ihotia ana i whakamahi e te tangata i āta whakawhiwhitia atu ai.

4. Ko ngā uruwhenua o Aotearoa ka mana mō te tekau tau. I muri atu tērā me mātua whiwhi uruwhenua hou.

5. Ko ngā uruwhenua o Aotearoa e whakamahia ana e Te Tari Taiwhenua i Aotearoa nei, ā, i tāwāhi i ngā tari māngai o te Kāwanatanga o Aotearoa (i ngā kāinga rua o te Kāwanatanga).

6. Ko tēnei pukapuka he tino ohaoha nā reira me pai tonu te tiaki. Ki re ngaro, ki te whanakotia rānei me whakaatu ki te ope pprihimana e tino tata mai ana, ki tētahi tari māngai Kāwanatanga i tāwāhi, ki Te Tari Taiwhenua rānei.

7. E mana ana tēnei uruwhenua mō ngā whenua katoa. Ko te tangata nāna tēnei pukaka, māna anō e wakarite ngā pane uruwhenua e tika ana kia hāngai ai ki ngā ture manene o ētahi atu whenua.

8. Kāore ngā tamariki e whānau mai ana i tāwāhi lei ngā mātua o Aotearoa e āhei tonu mai ki te whiwhi uruwhenua o Aotearoa nei. Me tuku ngā urupounamu kỉ te tari māngai Kāwanatanga a tata mai ana, ki Te Tari Taiwhenua rānei. E mau tonu ai te tūranga tangata whenua o Aotearoa i te tangata i whānau kē mai i tāwāhi ỉ te l o Hānuere, 1978, i murỉ kē maỉ rānei, ko te hunga tūranga tangata whenua o Aotearoa nei me rēhita tō rātou whānautanga mai i raro anō i ngā Whakarite o te Ture Tangata Whenua 1977 i mua i te ekenga o ngā tau ki te 22.
 
E 48 ngā whārangỉ o tēnei uruwhenenua.