22-11-2017 11:04:12
22-11-2017 11:23:19
1,792
Malaysia : Certificate of Citizenship (1984)
CHU SAI CHAK @ CHEW SWEE KIAT